Vragen over je ticket?

Afhankelijk van de leeftijd verschilt de toegang tot Cactusfestival voor kinderen en jongeren t.e.m. 14 jaar en moeten ze al dan niet vergezeld zijn door een volwassene die voor hen verantwoordelijk is.

Lees aandachtig de toegangsregels per leeftijdscategorie via deze pagina.

Cactus Muziekcentrum kan op geen enkel moment verantwoordelijk gehouden worden voor het doen en laten van minderjarigen in het festivalpark!

Er wordt een fee per ticket gerekend door onze ticketprovider, deze fee hangt af van de nettoprijs van het ticket en wordt meegedeeld bij aanvang van het bestelproces.


Voorverkoop

Vvk dagticket vr 05 juli: €49 | Uitverkocht!
Vvk dagticket za 06 juli: €55 | Uitverkocht!
Vvk dagticket zo 07 juli: €55 | Uitverkocht!
Vvk combiticket vr 05 en za 06 juli: €90 | Uitverkocht!
Vvk combiticket za 06 en zo 07 juli: €90 | Uitverkocht!
Vvk weekendticket vr 05, za 06 en zo 07 juli: €120 | Uitverkocht!


Verkoop tijdens het festival

Cactusfestival 2019 is volledig uitverkocht, er zijn geen tickets meer beschikbaar.


Ticket aan verminderde prijs voor jongeren van 13 en 14 jaar

Enkel op zaterdag 5 en zondag 6 juli.
€15 per dag, onder voorbehoud van de max. capaciteit van het park.

Kom je van ver en wil je zeker zijn dat je als 13-14 jarige nog binnen kan, bel dan naar het secretariaat op 050 33 20 14.


Camping

Vvk: €16
Add: €20

Geldig voor 1, 2 of 3 dagen.


Nachtbus naar Gent

Vvk & add: €10 (enkel online beschikbaar)

Cactusfestival 2019 is volledig uitverkocht, er zijn geen tickets meer beschikbaar.

Meer info rond toegang voor kinderen en jongeren t.e.m. 14 jaar vind je op deze pagina.

Tickets zijn per persoon en geldig voor 1, 2 of 3 dagen.


Prijzen

Ticket vvk: €16
Ticket add: €20 — Niet online beschikbaar, enkel aan de ingang van de camping.

Per online ticket wordt door de ticketprovider een extra handlingkost aangerekend.

Klik hier voor meer info over de camping.

Je bent enkel zeker van een geldig en veilig ticket indien je tickets koopt via de officiële kanalen: deze website, onze Facebook-pagina of de officiële externe voorverkooppunten: Fnac en In&Uit Brugge.

Koop geen tickets via andere kanalen. Geen enkel doorverkoopkanaal is 100% veilig. Wil je je ticket toch doorverkopen of ben je van plan een ticket via een onofficieel kanaal te kopen, dan treft Cactusfestival geen enkele verantwoordelijkheid.

Ga nooit in op aanbiedingen via Facebook of andere social media, zeker niet uit het buitenland. De kans is groot dat je betaalt voor een onbestaand ticket en dat je achteraf niets meer hoort van de aanbieder.

Post geen afbeelding op social media van je ticket waar de barcode duidelijk zichtbaar is.

Bij vragen of twijfels over tickets, mail altijd éérst naar onze helpdesk: tickets@cactusfestival.be.

1. Cactusfestival gebruikt voor het verkopen van tickets de software van Ticketmatic.

2. Alleen tickets die gekocht worden via verkooppunten die door Cactusfestival erkend worden, bieden u de zekerheid dat u het evenement zal kunnen bijwonen. Tickets die u elders koopt, kunnen vals, gedupliceerd of te duur zijn. Hiervoor kan Cactusfestival geen verantwoordelijkheid opnemen. Voor volledige zekerheid koopt u uw tickets dus best rechtstreeks via de website cactusfestival.be.

3. De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd.

4. De tickets worden tijdelijk gereserveerd op het ogenblik dat u een order plaatst. De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De tickets worden opnieuw vrijgegeven indien het order en/of de betaling niet correct afgerond werden.

5. Tickets worden per e-mail gestuurd naar het adres dat opgegeven werd op in het order.

6. De tickets en de reservatiekosten kunnen betaald worden met bankkaart (bancontact), online banking of kredietkaart (Visa, American Express, Mastercard).

7. Verkochte tickets worden niet teruggenomen en terugbetaald door Cactusfestival.

8. Verlies of diefstal van het festivalticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.

9. Afhankelijk van de leeftijd verschilt de toegang tot Cactusfestival voor kinderen en jongeren t.e.m. 14 jaar en moeten ze al dan niet vergezeld zijn door een volwassene die voor hen verantwoordelijk is. Lees aandachtig de toegangsregels per leeftijdscategorie via deze pagina. Cactusfestival kan bezoekers die jonger zijn dan 13 zonder meerderjarige begeleiding steeds de toegang tot het festival ontzeggen. Tickets worden in dat geval niet terugbetaald.

10. Festivaltickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator. Het is eveneens uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de festivalsite zonder de voorafgaande toelating van de organisator.

11. Namaak van het festivalticket wordt gerechtelijk vervolgd.

12. De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger te verifiëren.

13. Cactusfestival wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op haar website volledig, correct en up-to-date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van Cactusfestival. Cactusfestival is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd : staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. Cactusfestival dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.

14. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. Cactusfestival behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen. Zij kunnen tevens worden gebruikt door de organisator voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.

15. Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen Cactusfestival en de klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. Elke wijziging of afwijking hiervan of elke toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet-uitoefening van haar rechten bepaald in deze algemene voorwaarden door Cactusfestival kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst. Cactusfestival heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald. De verhoudingen tussen de klant en Cactusfestival worden enkel beheerst door het Belgisch Recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken te Brugge. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax ...) als bewijsmiddel.

Heb je een vraag rond je ticket? Bekijk dan eerst even bovenstaand overzicht, veelvoorkomende vragen staan daarin beantwoord.

Vind je het antwoord niet dan kan je de helpdesk contacteren. Vragen over je ticket worden enkel via e-mail beantwoord. Je kan de helpdesk bereiken via tickets@cactusfestival.be.